Д-р Валентин Димитров: Нека отлепим носовете на децата от екраните, да им върнем радостта от спорта

При агресия в училище, което стана истински национален проблем напоследък, много хора - учители, родители, длъжностни лица, оказа се, не знаят какъв е пътят за нейното предотвратяване.